اس ام اس با موضوع مهربانی

هیچ دانی نازنینم می توانی / راحت اسرار سعادت را بدانی

رمز خوشبختی انسان نسیت جز این / مهربانی ، مهربانی ، مهربانی . . .


ادامه مطلب »

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,